O KANCELARII

Adwokat Michał Różycki prowadzi indywidualną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej.

Adwokat kieruje się najpełniej rozumianą zasadą rzetelności i staranności w prowadzeniu spraw, terminowością, mobilnością oraz indywidualnym podejściem do klienta – a to wszystko w celu osiągnięcia jak najwyższej satysfakcji Zleceniodawców.

OFERTA

Kancelaria oferuje :

- kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad,
- wydawania pisemnych i ustnych opinii
-prowadzenia przed organami administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania wszelkich spraw objętych zleceniem klienta.

KONTAKT

tel. 606 955 795
e-mail: michal@adwokat-rozycki.pl


AKTUALNOŚCI